Afmetingen padelplein

Padelbaan-afmetingen

De padelbaan is aan de binnenkant (het speelveld) 20 meter lang en 10 meter breed. Dit is
exclusief de kooiconstructie. Er geldt een tolerantie van 0,5%. De hoogte van de padelkooi is 4
meter (achterwand) en aflopend naar 3 meter (zijwand) en er mogen geen obstakels (zoals
lichtmasten) binnen de kooi staan (veiligheid).

Het speelveld wordt in tweeën gedeeld door een net:
o de afmetingen van het net zijn 10 meter lang en 0,88 meter hoog in het midden, met
een stijging vanuit het midden tot 0,92 meter bij de uiteinden (hiervoor geldt een
tolerantie van 5 mm);
o het net wordt opgehangen met een metalen kabel met een diameter van maximaal 10
millimeter;
o de uiteinden hangen aan twee laterale palen met een maximale hoogte van 1,05
meter (of aan een andere structuur die de correcte spanning en afmetingen heeft);
o het mechanisme dat zorgt voor de kabelspanning mag geen gevaar vormen voor de
spelers;
o de buitenkant van de palen moet samenlopen met de afmetingen en grenzen van het
veld (naast de opening/ingang van het veld);
o de palen mogen rond of vierkant zijn maar moeten ronde randen hebben;
o het net moet bovenaan een witte strip hebben tussen de 50 en 63 millimeter met
de spanningskabel eronder. Reclame op deze strip is toegestaan mits het één kleur
bevat en de kleur niet reflecterend is en daardoor als nadelig wordt ondervonden tijdens
het spel;
o het net moet de volledige breedte van het veld opvullen, er mag geen ruimte zijn
tussen de uiteinden van het net en de buitenkant van het veld;
o het net moet vervaardigd zijn uit synthetische vezels en zodanig fijn geweven dat de
padelbal niet door het net kan passeren.

De twee halve velden dienen symmetrisch te zijn. Daarnaast geldt het volgende.
o de lijnen moeten 50 millimeter breed zijn;
o de servicelijnen (breedtelijn) bevinden zich aan beide zijden parallel aan het net op een
afstand van 6,95 meter;
o de midden servicelijn deelt de servicevakken verticaal en loodrecht in tweeën en steekt
200 millimeter verder uit dan de servicelijn;
o het achterveld is daarmee 3,05 meter lang.
2.4 Omheining (padelkooi)
Het padelveld dient volledig te worden ingesloten met een padelkooi. De padelkooi moet
voldoen aan de volgende eisen.
o alle delen moeten zijn gebouwd met materiaal dat de normale stuit van de bal toelaat;
o een uitzondering hierop is de metalen wand, die laat de bal niet weerkaatsen op de
uniforme manier (dit is toegestaan);
o de achterwand heeft een totale hoogte van 4 meter waarvan de eerste 3 meter muur of
glas zijn, de laatste meter is metalen hekwerk;
o aan de beide zijde zitten stenen muren of glazen wanden, waarbij het eerste deel 3
meter hoog is en 2 meter lang;
o het tweede deel is 2 meter hoog en 2 meter lang;
o het overige deel van de zijmuren bestaan uit een metalen afsluiting, waarvan in het
midden van het veld een stuk van 12 meter lang en 3 meter hoog gemoeid is;
o boven de wanden van 2 en 3 meter hoog komt nog 1 meter metaal.

Stel uw vraag

Wij antwoorden zo spoedig mogelijk

Contacteer ons
Contact